Registercentrum Sydost har flyttat!

Du hittar oss numera på sydöstra sjukvårdsregionens webbplats.


Registercentrum Sydost (RCSO) är ett av sex regionala registercentrum i Sverige. Vi, i samverkan med övriga registercentrum, erbjuder nationella kvalitetsregister stöd över alla ingående delar i kvalitetsregisterprocessen.

Nationella kvalitetsregister har en central roll i flera framgångsrika förbättringsarbeten i vården. Data från registren kan användas för att se resultat och följa utvecklingen i den egna verksamheten men också för att jämföra med andra.

Registercentrum Sydost - registercentrumorganisationerna i samverkan