F.v. Peter Fritzell SWESPINE, Per Lewander Svenska Barnnjurregistret, Ylva Ståhl EMQ, Bo Magnusson Svenska Barnreumaregistret, Anna Trinks RCSO, Lene Sörensen RMMS, Pernilla Danielsson Liljeqvist BORIS, Pia Ödman HabQ, Frida Bartonek NEUROPSYK, Gunilla Rydberg HabQ, Lotti Orvelius RCSO, Jasmin Jusufbegovic RCSO, Olle Björneld RCSO och Anders Tennlind RCSO. Saknas på bilden gör Boel Andersson Gäre, styrgruppsrepresentant RCSO

Den 5 september bjöd vi in våra anslutna register och samarbetsregister till en träff i Linköping. Stora delar av dagen ägnades åt att gemensamt diskutera och reflektera kring rapporten ”Förslag: Framtidens Kvalitetsregister” som tagits fram av en projektgrupp tillsatt av Styrgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Åtta register deltog och Gunilla Rydberg, registerhållare för HabQ, var en av representanterna:

– Jag tog med mig viktig information om vad som rör sig i kvalitetsregistervärlden. Framtiden för våra kvalitetsregister är fortfarande oviss men jag upplevde att både Anders, Anna och Boel gav oss relevant och uppdaterad information. Vi fick bra stöd i arbetet med ansökan till SKL och dessutom får jag alltid nya tankar och inspiration för hur vi kan arbeta vidare när jag möter andra registerhållare i den öppna atmosfären som detta forum är, säger hon.

Lotti Orvelius, medarbetare på RCSO, tyckte dagen var värdefull även för oss som jobbar på RCSO:

– Dagen bjöd på många synpunkter och bra input från engagerade registerhållare och registerrepresentanter. Dialogen var öppen och det var högt i tak. Vi på RCSO fick med oss bra idéer och förslag på hur vi tillsammans kan förbättra och arbeta framåt med våra anslutna register och samarbetsregister. 

Uppskattad registerhållarträff i Linköping