Från kvalitetregisterdata till förbättrade kliniska resultat

Inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk

Tillsammans med Carole Lannon och Peter Margolis med exempel från svenska kvalitetsregister

För vem? Patienter, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, kvalitetsregisterhållare, kvalitetsregistermedarbetare  och forskare

Var? Kulturhuset Spira i Jönköping måndagen den 29 maj 2017
Dagen är kostnadsfri.

Anmäl dig här

Läs hela inbjudan och program för dagen

För frågor om dagen, kontakta

 

Välkommen på inspirationsdag om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk