Barn och vuxenkvalitetsregister (BoV)

BoV är en samverkansgrupp för flera olika kvalitetsregister som delar gemensam IT plattform (Compos) och som tillsammans beslutar om gemensamma variabler. Det kan till exempel handla om livskvalitet eller andra hälsodata som är viktigt att följa för barn och ungdomar med kronisk sjukdom eller som har behov av habilitering. Följande register ingår i samverkansgruppen:

Mer information

Mer information om den tekniska plattformen Compos