Svenska Barnhälsovårdsregistrets (BHVQ) är liksom sin målgrupp ett ungt register. BHVQ startade 2012 av eldsjälar inom barnhälsovården i Sverige.

Det är alltså de som arbetar i barnhälsovården i Sverige som driver registret tillsammans. Registrets uppgift är att skapa underlag för utveckling av bättre och mer jämlik barnhälsovård, oberoende av var man bor i Sverige. Registret är därmed en grund för kontinuerlig kvalitetsförbättring inom barnhälsovården. Uppgifterna som samlas in används också för verksamhetsuppföljning och forskning. Vad är det då för uppgifter som samlas in?

Vi samlar personuppgifter under hela BVC-perioden, mellan födelsen och 5 års ålder, och analyserar och sammanställer dessa data utan att någon enskild individ kan identifieras. Exempel på data som vi samlar in är uppgifter om amning och tobaksrökning, vilka samtidigt är uppgifter som efterfrågas av statliga myndigheter. Vi registrerar även uppgifter om deltagande i föräldragrupp, hembesök och längd och vikt. Med 100 000 nyfödda per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling! säger Thomas Wallby, registerhållare.

BHVQ anslöt sig till Registercentrum sydost 2013 och samarbetet inleddes med generellt stöd vad gäller utvecklingen av registret.

– Det kändes väldigt bra att ha en part att bolla frågor och funderingar med, vi fick bl.a. bra hjälp med att lösa juridiska problem som hindrade utvecklingen av vårt register. Nästa steg är att få hjälp av RCSO med att skapa en utvecklingsplan, säger Thomas Wallby.

Eftersom registret är relativt nystartat finns än så länge inga konkreta resultat att redovisa, men desto fler framtidsplaner.

– En framtida möjlighet vi ser med BHVQ är bl.a. att följa utvecklingen av hälsoläget bland barn nationellt, regionalt och på lokalnivå samt att mäta föräldrarnas och barnens uppfattning om barnhälsovården via PROM-data, säger Thomas Wallby.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Östergötland
Registerhållare: Thomas Wallby
Teknisk
plattform: Compos, driftad av IT-företaget Carmona AB (BHVQ är fysiskt samlokaliserad inom Svenska Barn- och Vuxenregister)
Certiferingsnivå: K

Till BHVQ's hemsida
Till BHVQ’s hemsida

>> Mer information om BHVQ på kvalitetsregister.se