För närvarande är tolv Nationella Kvalitetsregister anslutna till Registercentrum sydost. Av dessa finns åtta i samverkansgruppen Barn- och vuxenkvalitetsregister (BoV), som leds och administreras av RCSO.

Barn- och vuxenkvalitetsregister
Barn- och vuxenkvalitetsregister (BoV) är en samverkansgrupp för nationella kvalitetsregister inom barnområdet. Gemensamt för dessa register är att alla finns på IT-plattformen Compos hos systemleverantören Carmona AB. Registren samverkar bland annat i arbetet med att utveckla och enas om gemensamma hälsodata och livskvalitetsformulär (PROM och PREM) och göra dessa tillgängliga på plattformen. Inom BoV är följande register anslutna till RCSO: