PROM i förbättringsarbete är en utmaning

Det finns många goda exempel på nyttan av PROM i forskningsstudier, men att använda PROM i förbättringsarbete kräver en genomtänkt strategi och olika angreppssätt på olika nivåer i hälso- och sjukvården.

Statistiska samband behöver kompletteras med kvalitativa analyser. Vi föreslår följande strategier:

  • Mikro – i det enskilda patientmötet
    • hur används PROM i patientmötet, enbart registrering i kvalitetsregistret eller som underlag för en god dialog med patienten kring sin situation
  • Meso – patientgruppen på kliniken eller motsvarande (kräver god datakvalitet)
    • ta fram mönster och utgå från att variation är viktigt att utforska (exempel använd disabkids kategorier eller enskilda frågor på kliniknivå för samtal)
  • Makro – studera hela population/kvalitetsregistret (kräver mycket god datakvalitet)
    • ta fram underlag som kan vägleda verksamheter i sitt förbättringsarbete

För att bedriva förbättringsarbete i praktiken, se Guide- Kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete