RCSO kan kontaktas när det gäller frågor som rör generiska PROM. När det gäller val av vilket generiskt hälsorelaterat livskvalitetsinstrument som ska väljas kan RCSO i viss mån vara rådgivande, men beslutet om vilket instrumentet som man slutligen ska välja måste den/de personer som ska använda det själva ta. Inför val av instrument rekommenderar vi därför att man innan tar del av innehållet i före detta PROMcenters framtagna ”Stöddokument för implementeringar inom hälso- och sjukvården”.

Observera att vi endast tillhandhåller formuläret som rör den svenska versionen av RAND-36. Övriga hälsorelaterade livskvalitetinstrument ska beställas via dess upphovsmän.

Kontakter vid frågor gällande de olika områdena av PROM:

  • PROM barn och ungdom – RCSO
  • PROM vuxna ej sjukdomsspecifika – RCSO
  • PROM vid cancer – Regionalt cancercentrum sydöst (RCC)
  • PROM vuxna sjukdomsspecifika - och Registercentrum syd

Vid frågor gällande PREM, kontakta  Regionalt cancercentrum sydöst (RCC)

EQ-5D - Kvalitetsregistercentrum Stockholm (QRC). http://qrcstockholm.se/news/qrc-forum-8-mars-patientrapporterade-matt/