Implementera PROM

Varför ska man använda PROM?

Sammanställning av resultat från PROM-mätningar ger oss patienternas uppfattning av vårdens resultat, och ger viktig information i skapandet av en bättre och mer patientfokuserad vård. Det viktiga innan mätningar påbörjas är att definiera vad är det vi vill veta och varför. 

Exempel på syften kan  bland annat vara:

  • Att få systematisk kunskap om den självrapporterade hälsan i en patientgrupp.
  • Jämförelser av olika behandlingars påverkan på patientens självrapporterade hälsa.
  • Utvärdering/uppföljning begärd av verksamhetsledning/sjukhusledning

Guide för implementering av PROM

RCSO har, tillsammans med andra aktörer, sammanställt en guide som är riktat till projektledare/motsvarande med uppdrag att implementera användningen av PROM i sin verksamhet. Guiden kan med fördel användas som stöd vid första uppstart av enstaka mätningar inom hälso- och sjukvården, inte bara vid större implementeringsprojekt. På sista sidan i guiden finns även en checklista som stöd vid implementeringen.