Det generiska hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet RAND-36 är nu i pappersversion översatt och validerat. I samarbete med UCR i Uppsala finns även en webbversion framtagen som distribueras av RCSO.

Kort bakgrund

SF-36 togs ursprungligen fram av non-profit organisationen RAND Corporation i USA, inom Medical Outcomes Study (MOS). De har fortfarande licens för den ursprungliga RAND SF-36 och har valt att lägga RAND SF-36 som en fri resurs på sin webbplats. SF-36 distribueras dock också, mot en kostnad, via det amerikanska företaget QualityMetric Inc (numera uppköpt av Optum), som dessutom har översatt SF-36 till många olika språk och har licens för alla dessa översättningar, inklusive de svenska som används idag. QualityMetric har genom åren även utvecklat fler versioner, såsom SF-36 version 2 och kortversionerna SF-12 och SF-8.

SF-36

Här är en länk till den webbsida på Optums webbplats där du kan beställa licens för användning av SF-36. Man fyller i ett webbformulär i två steg, val av instrument sker i andra steget. Det finns fler instrument att välja på än SF-36, tex SF-12, SF-8, instrument avsedda för barn samt några sjukdomsspecifika instrument. Mer information finns på SF-36:s webbplats www.sf-36.org och Optums webbplats.

Observera att all användning av SF-36 medför en kostnad (flera SKR per mätning).

RCSO/PROMcenter, RC Syd och RC VGR har i ett gemensamt projekt, finansierat via SKL/Registerkansliet, och i samråd med SKL:s jurister, översatt originalversionen av RAND-36 till svenska. RAND Corporation tillåter fri översättning av RAND-36, och de är informerade om vår nya översättning. Svenska RAND-36 är en modernare översättning än den existerande svenska SF-36, men tillräckligt lik för att medge jämförelser med SF-36-data (samma frågor, lite annan ordalydelse). Svenska RAND-36 är validerad i ett flertal patientgrupper runt om i Sverige och resultatet av analyserna kommer att publiceras i en vetenskaplig artikel (artikelansvarig ).

För RAND-36 erbjuder vi inte de summascorer, PCS och MCS, som finns för SF-36. Därmed kan vi inte heller erbjuda motsvarigheter till SF-36:s kortformer, såsom RAND-12, eftersom mätresultatet från kortformerna enbart presenteras i form av summascorer. Läs mer om varför vi valt att inte skapa summascorer för RAND-36 i rapporten Utredning RAND-12 och summamått och i artikeln Do SF-36 summary component scores accurately summarize subscale scores?

För SF-36 finns också en algoritm som kan användas för att skapa SF-6D, ett indexvärde som kan användas för hälsoekonomiska analyser på samma sätt som EQ-5D indexvärdet. Vi kommer inte att kunna erbjuda en RAND-6D, men det är möjligt att använda SF-6D algoritmen även på RAND-36 data. Det är då viktigt att alltid tydligt beskriva att man gjort just detta och aldrig säga att man räknat ut RAND-6D. Läs mer i rapporten Utredning RAND-6D (dec 2015).

Beställa RAND-36

RAND-36 går kostnadsfritt att beställa från RCSO. Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi instrumentet som PDF-fil via e-post till dig inom en vecka (med reservation för sommar och jul). Samtidigt blir du uppsatt på en användarlista och kommer att få kontinuerlig information om RAND-36 och den vidare utvecklingen. Vill man inte vara med på listan är det bara att avanmäla sig.

Nu finns en omräkningstabell för SF-36 till RAND-36 tillgänglig. Tabellen bifogas i samband med beställning av RAND-36. Med beställningen av RAND-36 erhålls även en manual och webb-RAND.

OBS! Kontrollera noga att din e-postadress blir rätt nedan. Om den blir fel kan vi tyvärr inte leverera några filer.

Ditt namn (obligatorisk)

E-postadress (obligatorisk)

Tillhörighet kvalitetsregister/organisation (obligatorisk)

Beskriv vad du ska använda instrumentet till (obligatorisk)

OBSERVERA att vi endast tillhandhåller formuläret som rör den svenska versionen av RAND-36. Övriga hälsorelaterade livskvalitetinstrument ska beställas via dess upphovsmän.