I samarbete med patienter, företrädare och andra kvalitetsregistercentra, har vi erbjudit utbildningar 2014 och 2016 som stödjer patientföreträdare i sitt arbete.

Utbildningarna har syftat till utbyte av erfarenheter om vad rollen som patientföreträdare innebär, få till diskussion om ansvarsfrågor och hur rollen som patientföreträdare ser ut idag och hur den skulle kunna se ut imorgon. Erfarna patientföreträdare och andra nyckelpersoner från kvalitetsregistren presenterade sina uppdrag i syfte att beskriva möjligheterna med registeranvändning. Kurslitteraturen och presentationerna kan vara behjälpliga för alla som vill utvecklas i sin företrädarroll.

 

Webbseminarium 2016-10-11

Minnesanteckningar från webbseminariet för patientföreträdare

Röster från webbseminariet:

”Jättebra att få diskutera frågorna med andra i samma eller liknande roller. Höra lite hur det fungerar i andra register.”

”Inspirerande att få lyssna på andra hur de har gjort.”

”Att få lyssna på och själv delge andra av den erfarenhet som finns är viktigt, men även att få vara med och förhoppningsvis påverka det fortsatta arbetet med att förbättra samarbetet/samverkan inom området”

 

Utbildning 2016

Under 2016 anordnades en utbildning i två delar. Den första delen hölls i Göteborg 11-12 april och den andra delen ägde rum i Stockholm 25 maj.

 

Facebookgrupp

Under utbildningen startades Mötesplatsen för Patient- och Närståendeföreträdare i kvalitetsregister. Facebookgruppen är tillgänglig för alla som är intresserade av patientsamverkan i register. Syftet med gruppen är att patient- och närståendeföreträdare ska kunna hålla kontakten och utbyta erfarenheter med varandra.

 

Presentationer

Att använda registerdata – Maria Johansson 2016

Att vara patientrepresentant – Calle Waller 2016

Framtidens patientsamverkan – Cristin Lind 2016

Kvalitetsregister och etik – Kjell Asplund 2016

Patientperspektiv ger ny kunskap – Åsa Hörnlund 2016

 

Litteraturtips

Bättre vård för varje patient

Nulagesrapport Nationella Kvalitetsregister våren 2016

Patienters medverkan i kvalitetsregisterarbete

 

Filminspelning från utbildningen 2014.