Projektledning – Lärandeseminarier/Workshop förbättringskunskap – konsultation/ rådgivning

RCSO har nationell spetskompetens inom området förbättringskunskap. Vi har erfarenhet av att bedriva nationella, regionala och lokala förbättringsprojekt utifrån kvalitetsregister samt varit som metodstöd i många olika sammanhang. Våra tjänster innebär projektledning, programledning, hålla i workshop och lärandeseminarier i förbättringskunskap samt stöd i olika former av förbättringsarbeten.

RCSO erbjuder bl a följande tjänster:

  • Allmän rådgivning i förbättringskunskap till enskilt register.
  • Konsultation i förbättringsmetodik för det enskilda registret
  • Allmän utbildning och rådgivning i förbättringskunskap.
  • Hålla i workshop/ lärandeseminarium el motsvarande gällande förbättringskunskap
  • Projektledning av förbättringsarbeten (nationellt, regionalt och lokalt)

Läs mer om vårt profilområde Förbättringskunskap

dsc_0038_forwebb_stor

Fler förbättringscoacher tack vare ny akademisk utbildning

”De första svenska förbättringscoacherna på akademisk nivå tog i juni 2014 examen. Utbildningen har genomförts på Jönköping Academy for Improvement of Health and Welfare på uppdrag av RCSO och Qulturum. Målet har varit att kursdeltagarna ska lära sig fler sätt och verktyg gällande att arbeta med förbättringar i sina verksamheter utifrån olika register.”

– Peter Kammerlind, utvecklingsledare RCSO