RCSO erbjuder Nationella Kvalitetsregister en genomlysning av sitt register i form av en utvecklingsdialog.

I utvecklingsdialogen arbetar vi utifrån registrets nulägesstatus och väger samtidigt in kvalitetsregistersatsningens inriktningsmål och effektmål tillsammans med registrens certifieringskriterier. Sedan tar vi tillsammans med kvalitetsregistret fram en utvecklingsplan som underlag för åtgärder som ska öka registrets användningsnivå för olika ändamål. Utvecklingsplanen består av sju huvudrubriker under vilka ett större antal frågeställningar belyses.

Huvudrubriker i registerutvecklingsplanen:

  • Datakvalitet
  • Öppen redovisning av resultat
  • Forskning och innovation
  • Patientdelaktighet
  • Ökad användning för verksamhetsförbättring
  • IT-samordning
  • Patientintegritet