karin och christinaStöd – rådgivning – utbildning

Vi erbjuder stöd i hela processen från val av instrument till hantering av data samt utveckling av moduler för olika instrument i samarbete med andra registercentrum. Eftersom PROM kan vara både sjukdomsspecifika och generiska (generella) ser vi en fördel att tillsammans utveckla de generiska instrumenten som också ger fördelar för många register. I vårt profilområde barn har en PROM modul utvecklats som finns på vår registerplattform, Compos. Är du intresserad av denna finns mer information på Barn och vuxenkvalitetsregisters hemsida.

Registercentrum sydost samverkar med övriga registercentrum för att erbjuda utbildning och tillfällen till erfarenhetsutbyte för patientföreträdare inom kvalitetsregistren.

RCSO erbjuder tjänster inom nedan områden:

  • generella mått på hälsorelaterad livskvalitet
  • barn-PROM
  • PROM som bas för förbättringsarbete
  • analys och tolkning av PROM-data (casemixproblematik mm)

Läs mer om våra profilområden patientmedverkan och patientrapporterade mått.

godaexempel_hjärtsvikt

Patientmedverkan i verkligheten

I förbättringsprojektet ”Färre hjärtsviktspatienter i sjukvården – bättre hälsa hemma” som RCSO och UCR genomför med kvalitetsregistret RiksSvikt har alla deltagande verksamheter patienter i sina förbättringsteam. Ambitionen är att patienternas erfarenheter tas med i förbättringen av vården och inspirerar kvalitetsregistret att utveckla patientrapporterade mått.”

– Peter Kammerlind, utvecklingsledare RCSO