Hemsida

RCSO har möjlighet att hjälpa till med att skapa hemsidor åt nationella kvalitetsregister. Detta är en tilläggstjänst som inte ingår i grundutbudet vid anslutning till RCSO, utan debiteras från och med 2017 enligt prislista.

Önskar ett register RCSO:s stöd med konstruktion av hemsida finns två olika paket, det stora paketet och det lilla paketet (se bilagda prislista). Det som skiljer de olika paketen åt är att det i det stora paketet ingår tillägg av extra funktionalitet som exempelvis karta eller bildspel, uppstartsmöte samt utbildning på en plats som registret väljer. För lilla paketet ingår utbildning via video.

Är ni och ert register intresserade av att ta denna tjänst i anspråk är ni välkomna att kontakta RCSO:s kommunikatör .