Val av statistiska metoder. Samkörningar av data. Onlinerapportering. Statistiska presentationsmodeller.

Registercentrum sydost erbjuder kvalitetsregistren tjänster kring hur insamling och drift av register kan förbättras för att ge så god kvalitet i data som möjligt.

RCSO erbjuder bl a följande tjänster:

  • Rådgivning kring val av statistiska metoder för kvalitetskontroll, täckningsgrad och monitorering.
  • Rådgivning och stöd kring samkörningar av data från olika datakällor och datatyper som kan finnas lagrade hos olika IT-leverantörer.
  • Stöd med utveckling av onlinerapportering.
  • Framtagning av statistiska presentationsmodeller med beskrivande statistik och analytisk statistik så resultatdata kan presenteras öppet på ett funktionellt sätt.