Peter_rcso_smallRegistercentrum sydost har skapat ett virtuellt nätverk av olika kompetenser. Vår tanke är att utnyttja dessa kompetenser genom att vara lyhörda för vad respektive kvalitetsregister vill ha hjälp med. På så vis hoppas vi kunna skräddarsy det som just ditt register behöver.

En enklare uppdelning kan göras enligt menyn till vänster men det finns förstås mycket mer som kan vara aktuellt att samarbeta kring.