Nyheter Arkiv

Ny medarbetare hos oss

Nettan Svartz är ny hos oss på RCSO och hennes fokus kommer att ligga på förbättringskunskap och kunskapsstyrning i lärande nätverk. Vad arbetar du med, förutom RCSO? – Jag är jobbar som utvecklingsledare på...