Hämtat från bhvq.se:

30 november – Nya amningsdefinitioner i Rikshandboken för Barnhälsovård

Avsnittet angående amningsstatistik med definitioner är nu uppdaterat i enlighet med Registerbeskrivningen för Svenska barnhälsovårdsregistret.

23 november – Anslutningsprojekt på gång i Region Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen driver sedan en tid tillbaka ett anslutningsprojekt mot Svenska barnhälsovårdsregistret från journalsystemet Cosmic.

Läs mer


Hämtat från palliativ.se:

27 november – Slurapport FoU i Väst

FoU i Väst har utvärderat ASIH teamens verksamhet i Göteborg. De har samtalat med nästan 80 personer (patienter, anhöriga arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor, kuratorer, läkare och chefer på olika nivåer) med olika erfarenhet av, och olika kunskap om, de team som arbetar med avancerad sjukvård i hemmet (ASIH-teamen) i Göteborg.

Läs mer

21 november – Kalmar län bäst på smärtskattning

Socialstyrelsen har nu publicerat en målnivå för att bli smärtskattad också den sista veckan i livet. Bland de som vården identifierat som döende skall 100 % smärtskattas även då.

Läs mer


Hämtat från habq.se:

23 november – HabQ material från HabQ-dagen 2017-11-16 ligger under fliken Forskning och utveckling

Läs mer

13 november – Årsrapport 2016 – kortversion

Kortversion av årsrapport 2016 finns nu tillgänglig på hemsidan!

Läs mer


Hämtat från senioralert.se:

1 december – Nya funktioner i Senior alert från och med 1 december

Funktionen för att skapa en ny process för en patient har uppdaterats och regleringar för när riskbedömningar blir historiska.

Läs mer

20 november – Boka tid i din kalender redan nu för Senior alerts Inspirationsdagar under 2018!

10 april och 16 oktober håller Senior alert Inspirationsdagar i Stockholm i samarbete med SKL.

Läs mer

Nytt från våra anslutna register