Hämtat från bhvq.se:

70 % av Sveriges landsting/regioner på väg in i BHVQ

Region Jönköpings län anordnade onsdag 11 oktober ett möte på Arlanda för PMO-Barnhälsovårds kundgrupp. BHVQ:s registerhållare Thomas Wallby deltog. Region Jönköpings län driver tillsammans med Västerbottens läns landsting ett anslutningsprojekt från journalsystemet PMO mot Svenska barnhälsovårdsregistret.

Läs mer


Hämtat från barnreumaregistret.se:

Barnreumaregistrets Årsrapport 2016 ute

Tack vare att alltfler (vårdgivare och patienter!) registrerar regelbundet kan vi för varje år hämta ut alltmer fullständiga uppgifter om våra patienter, deras barnreumatiska åkommor, behandling, livskvalitet och hälsa.

Läs mer

Nytt från våra anslutna register