Runt 350 personer hade tagit sig till Stockholm City Conference Centre för att deltaga i årets konferens. Många olika professioner var representerade och under pauserna var det ett härligt sorl i lokalen. Ett 20-tal register hade valt att anmäla sig till registertorget för att visa upp förbättringsarbeten som de gjort. På mötestorget fanns också Registercentrumorganisationerna i samverkan (RCO), Kansliet för Nationella Kvalitetsregister, Socialstyrelsen, Vården i Siffror och Svensk Sjuksköterskeförening på plats.

RCO i samverkan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

Väggyta 3 Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

På förmiddagen inledde Marie Lawrence, ansvarig för Kansliet för Nationella Kvalitetsregister, med att hälsa alla välkomna. Sedan hölls ett par kortare föredrag med bl.a. Mats Bojestig som presenterade utdrag från sin rapport om Framtidens kvalitetsregister och patientföreträdarna Lena Insulander, Diabetesförbundet och Ove Puisto, STROKE-Riksförbundet, som pratade om hur viktigt det är att involvera patienten i arbetet med kvalitetsregister och att de får vara med i hela processen.

Inledning Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017

Eftermiddagen bjöd på en rad olika seminarium. Våra medarbetare från RCSO, Peter Kammerlind, Maria Johansson och Christina Peterson, tillsammans med Martin Rejler, Vinnvård Fellow, Medicin- och geriatrikkliniken Eksjö och Anna-Maria Norén, Habiliteringscentrum Jönköping, höll ett seminarium om kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk. Patienter, vårdpersonal, forskare och registerhållare som arbetar tillsammans i nätverk kan bidra till att utveckla innehållet i och användningen av kvalitetsregister.

EMQ (Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser) som är ett av våra anslutna register höll ett föredrag om pågående arbete för att undvika dubbeldokumentation.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Dagen avslutades med en inspirationsföreläsning av Peter Siljard, entreprenör, omvärldsanalytiker och framtidsforskare. Peter framhävde att AI (artificiell intelligens) är här för att stanna och att vi bör ta vara på den digitaliserade världen som vi lever i.

– Det är spänning i luften gällande registrens framtid. Alla känner en osäkerhet om det egna registrets överlevnad i en hälso- och sjukvård som leds mot kunskapsstyrning.

Anna Trinks, RCSO

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017