Läs ny rapport om ”Patientrapporterade utfallsmått (PROM) i kvalitetsregister för långvariga sjukdomstillstånd” (2014)

Du gillar kanske också...