Teoretiska utgångspunkter

Lärande nätverk bygger på ett pragmatiskt och systemteoretiskt förhållningssätt med utgångspunkt i modellerna:

  • Cronic Care Model(1)

  • Co-production(2)

Metodiken utgår från en fenomenologisk och sociokulturell syn på lärande. Det innebär att utgångspunkten är att lärande sker i samspel mellan individer och i ett sammanhang(3) , samtidigt som individers tänkande och handlande styrs av den egna förståelsen(4).

Artiklar för dig som vill veta mer

Hänvisningar

1. Wagner, E.H., Austin, B.T., von Korff, M. (1996). Organizing care for patient with cronic illness. The Milbank Quarterly, 511-544.
2Batalden, M., Batalden, P., Margolis, P., Seid, M., Armstrong, G., et al. (2015). Coproduction of healthcare service. BMJ Quality & Safety.
3. Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken : ett sociokulturellt perspektiv. Stockholm: Prisma.
4. Sandberg, J. & Targama, A. (1998). Det förståelsebaserade ledarskapet.  Ledning och förståelse: ett kompetensperspektiv på organisationer. Lund: Studentlitteratur.