Lär dig mer om lärande nätverk

Om learning networks i Cincinatti. Carole Lannon och Martin Rejler:

Om data och mätningar i lärandenätverk. Peter Margolis och Martin Rejler:

Utmaningar med att använda data i kvalitetsregister. Om ”number and stories" i kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk. Peter Kammerlind:

Värde med kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk ur verksamhetsperspektiv. Martin Rejler och Christian von Plessen:

Värde med ett registerbaserat förbättringsnätverk för patient/närstående. Cornelia Flood:

Tankar kring framgång och utveckling i lärandenätverk. Christina Peterson och Per Lewander:

Värde med kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk ur registerperspektiv. Anna Trinks och Gunilla Rydberg: