Lärande nätverk

Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk är för dig som är intresserad av att bygga "lärande nätverk" i Sverige.

Vetenskapliga studier visar att kliniska resultat förbättras när patienter, vårdpersonal och forskare bildar gemensamma nätverk och arbetar för samma förbättringsmål.

Boka ett möte med oss

Är ni intresserade av att veta mer om lärande nätverk? Hör av er till oss så kan vi boka upp ett förutsättningslöst möte där vi berättar mer om hur lärande nätverk fungerar och hur andra har gjort. Förhoppningsvis blir ni lite mer inspirerade och nyfikna på att starta upp ett lärande nätverk, då hjälper vi till såklart! Vi hjälper också till om ni vill anordna en utbildningsdag eller en aktivitet kring lärande nätverk.

Lärande nätverk - Patient/närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, kvalitetsregisterhållare, forskare

Learning Network Sweden

Vi arbetar för att bygga en plattform för Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk i Sverige. Vi välkomnar alla som är intresserade att vara med. Vi är inspirerade av och samarbetar med motsvarande Learning Network, som finns i USA.

Vad är kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk?

Studier visar förbättrade kliniska resultat av att olika aktörer arbetar tillsammans i lärande nätverk.

Ett kvalitetsregisterbaserat förbättringsnätverk kännetecknas av:

  • Att patienter, närstående, hälso- och sjukvårdspersonal, forskare och kvalitetsregisterhållare ingår i samma nätverk.
  • Att alla i nätverket arbetar för samma mätbara mål.
  • Att förbättringsarbetet pågår över tid.

Den metodik som används inkluderar:

  • Designmetodik med utgångspunkt i vad som är viktigt för patienten.
  • Förbättringsmetodik och förbättringscoaching.
  • Statistisk processtyrning med styrdiagram över kvalitetsregisterdata.
  • Interaktiv forskning.

Kontaktpersoner

Mirjam Våtz, RCSO

Erica Löwhagen, RCSO/Qulturum

Christina Peterson, RCSO

Boström Martina, RCSO

Kerstin Ramfelt, RCSO

Läs mer

Margolis, P. A., Peterson, L. E., & Seid, M. (2013). Collaborative Chronic Care Networks (C3Ns) to transform chronic illness carePediatrics, 131(Supplement 4), S219-S223.

Lannon, C. M., & Peterson, L. E. (2013). Pediatric collaborative improvement networks: background and overviewPediatrics, 131(Supplement 4), S189-S195.

Britto, MT., Fuller, SC., Kaplan, HC. et. al. (2018). Using a network organisational architecture to support the development of Learning Healthcare Systems. BMJ Quality & Safety Online First.

Nätverk förbättrar vården för patienter med kroniska sjukdomar, Martin Rejler