Personuppgiftsbiträde, PUB

Det måste upprättas personuppgiftsbiträdesavtal när företag eller andra organisationer utanför CPUA behandlar personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning efter dennes instruktioner. Instruktionerna gäller framförallt hur personuppgifterna hanteras och det betyder alltså inte att instruktionerna måste vara detaljerade avseende vilka analyser som görs. Utöver detta bör det tydliggöras om biträdets uppgift är att exempelvis göra statistiska analyser eller drifta och utveckla registret datatekniskt. Ett personuppgiftsbiträde finns alltid utanför den egna organisationen