Juridik och regelverk

RCSO samarbetar med de dataskyddsombud och jurister som representerar respektive CPUA i sydöstra sjukvårdsregionen, d.v.s. Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län.

RCSO stödjer anslutna nationella kvalitetsregister i kontakter med dessa funktioner gällande kvalitetsregisterjuridiska frågor. Dessa kan röra exempelvis upprättande av juridiska dokument och rådgivning gällande registerutveckling, datapresentation och utlämnande av data och statistik från registret.

RCSO samarbetar också med övriga registercentrum avseende vissa juridiska frågeställningar, t ex ensning av mallar för utlämnade av data för statistik och forskning. Avsikten är att alla, så långt det är möjligt, ska ha ett enat synsätt, så att dessa frågor ska behandlas lika oavsett vilket nationellt kvalitetsregister som frågeställningen gäller.

Lagar

Nedan finner du länkar gällande olika lagar som kvalitetsregister omfattas av

Patientdatalagen

Offentlighets- och sekretesslagen

Patientlagen

Dataskyddsförordningen, GDPR