EMQ Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017Under Nationella Kvalitetsregisterkonferensen den 9 november höll EMQ (Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser), som är ett av våra anslutna register, ett föredrag om pågående arbete för att undvika dubbeldokumentation.

– Det primära syftet med presentationen var att informera om att EMQ valt att ansluta sig till den nationella lösningen att undvika dubbeldokumentation, säger Ylva Ståhl, ordförande. Vi började med att berätta för åhörarna att EMQ idag har skarpa data från en pilotkommun på elevers fysiska hälsa. Vi berättade sedan om EMQ:s syfte och hur registret är organiserat.

– För att möjliggöra överföring från journal till registret förutsätter det att journalinnehållet standardiseras och att variabler som ska följas i registret har översatts till nationellt fackspråk. Likaså måste journalleverantörer och den tekniska plattform som EMQ tillhör anpassa sig till tekniska beskrivningar för den nationella lösningen såsom tjänstekontrakt och informationsspecifikation, säger Marina Lundqvist, registerhållare.

Marina fortsätter:

– Vi presenterade också EMQ:s webbplats samt en demo på hur några utfallsdata kan presenteras i dynamiska diagram.

– Efter lunchen gick jag och Marina på ett intressant seminarium som handlade om 1177.se och Graviditetsregistrets Nationell patientenkät. Det passade bra att ta del av informationen eftersom EMQ håller på att ta fram en PREM-enkät för landets elever samt digitaliserar hälsoformulär (PROM) där 1177.se är den portal EMQ planerar att använda, avslutar Ylva.

EMQ arbetar för att undvika dubbeldokumentation