Kategori: Registercentrum

PROM-seminarium i anslutning till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen (2017)

Den 8 november 2017, dagen innan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen, anordnas årets PROM-seminarium. Programmet, som utarbetats i samråd med registercentrumorganisationernas PROM-nätverk, kommer att ha fokus på generiska, sjukdomsspecifika PROM och item banking. En av de inbjudna...

Involvera mera! (2017)

Patientsamverkan blir allt mer en självklarhet i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Vi ser glädjande nog allt fler goda exempel på hur den leder till både högre kvalitet i vården och till bättre hälsa...