Redovisning Q1 2019

Det första datumet för redovisning av uppgifter under året blir den 15 april 2019.  Ni lämnar då Q1-redovisningen som består av ekonomisk redovisning av medel, forskningsaktivitet och verksamhetsberättelse för 2018. Blanketten för Q1-redovisningen kommer...