Kategori: Patientrapporterade mått

Nytt om RAND-36

Vi har tagit fram olika layout för RAND-36 beroende på i vilket syfte det ska distribueras och hanteras: RAND-36 utan poängangivelse vid svarsalternativen RAND-36 med poängangivelse vid svarsalternativen RAND-36 med poängangivelse vid svarsalternativen för...

PROM-seminarium i anslutning till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen (2017)

Den 8 november 2017, dagen innan Nationella Kvalitetsregisterkonferensen, anordnas årets PROM-seminarium. Programmet, som utarbetats i samråd med registercentrumorganisationernas PROM-nätverk, kommer att ha fokus på generiska, sjukdomsspecifika PROM och item banking. En av de inbjudna...

EQ-5D information om avtalet (2017)

Information om PROM till alla kvalitetsregisterhållare Kvalitetsregisterorganisationen centralt har via samtliga sex registercentrum i samverkan under en tid nu arbetat för att skapa goda förutsättningar rörande användningen av enkäterna SF-36 och EQ5D inom kvalitetsregistren,...