Webbseminarium: ”Att lära av varandra” – erfarenhetsutbyte kring patientmedverkan i kvalitetsregister

RCSO bjuder in dig som är registerhållare/registerkoordinator till en nationell nätverksträff via webben. Syftet med denna träff är att utveckla förutsättningar för patientmedverkan i registerarbetet genom erfarenhetsutbyte, då formerna för patientmedverkan ser olika ut bland kvalitetsregistren.     Datum och tid: Tisdagen

Sida 1 av 3123