Kategori: Patientmedverkan

Webbseminarium: ”Att lära av varandra” – erfarenhetsutbyte kring patientmedverkan i kvalitetsregister (2016)

RCSO bjuder in dig som är registerhållare/registerkoordinator till en nationell nätverksträff via webben. Syftet med denna träff är att utveckla förutsättningar för patientmedverkan i registerarbetet genom erfarenhetsutbyte, då formerna för patientmedverkan ser olika ut bland kvalitetsregistren....