Kategori: Om RCSO

Anna Trinks ny koordinator för RCSO (2017)

Anna är ett känt ansikte för oss, redan 2012 var hon med och bildade RCSO. Därefter har hon, som registerhållare, arbetat med det Nationella Kvalitetsregistret Senior Alert. Rollen som registerhållare kommer Anna så småningom...

Vår kollega Christina disputerar (2017)

Om en vecka, den 20 januari 2017, i Jönköping disputerar vår kollega Christina Peterson med sin doktorsavhandling: Att mäta och använda resultat av hälsorelaterad livskvalitet i vård av barn och unga med långvarig sjukdom Vardagen...