Kategori: Om RCSO

COVID-19 och RCSO

I samband med COVID-19 är kvalitetsregistrens roll viktigare än någonsin. Data ger oss möjlighet till förebyggande insatser, utvärderingar och kvalitetsförbättringar inom en rad olika sjukdomar. På sikt kan data också rädda liv. De kvalitetsregister...

Ny koordinator för Registercentrum Sydost

Anna Trinks, tidigare koordinator för Registercentrum Sydost, lämnar över stafettpinnen till Christina Petersson. Christina har arbetat för RCSO sedan 2014 med huvudfokus på patientmedverkan och patientrapporterade mått med inriktning mot barn och ungdomar. Hon...

Ny medarbetare hos oss

Nettan Svartz är ny hos oss på RCSO och hennes fokus kommer att ligga på förbättringskunskap och kunskapsstyrning i lärande nätverk. Vad arbetar du med, förutom RCSO? – Jag är jobbar som utvecklingsledare på...

Vi hälsar Erica välkommen!

Erica Löwhagen är ny hos på RCSO och hon kommer huvudsakligen jobba med administrativa uppgifter. Vad arbetar du med, förutom RCSO? – Till största delen arbetar jag med det nationella kvalitetsregistret Senior alert där...