Kategori: Om RCSO

Ny medarbetare hos oss

Nettan Svartz är ny hos oss på RCSO och hennes fokus kommer att ligga på förbättringskunskap och kunskapsstyrning i lärande nätverk. Vad arbetar du med, förutom RCSO? – Jag är jobbar som utvecklingsledare på...

Vi hälsar Erica välkommen!

Erica Löwhagen är ny hos på RCSO och hon kommer huvudsakligen jobba med administrativa uppgifter. Vad arbetar du med, förutom RCSO? – Till största delen arbetar jag med det nationella kvalitetsregistret Senior alert där...

Från oss alla, till er alla… (2017)

Kvalitetsregister och registercentrum ska under 2018 arbeta tillsammans för gemensam kunskapsstyrning i Sverige. Vi på RCSO ser fram mot denna utmaning. Som första steg hoppas vi att vi möter några av er i Nässjö...

Anna Trinks ny koordinator för RCSO (2017)

Anna är ett känt ansikte för oss, redan 2012 var hon med och bildade RCSO. Därefter har hon, som registerhållare, arbetat med det Nationella Kvalitetsregistret Senior Alert. Rollen som registerhållare kommer Anna så småningom...