Anna Trinks ny koordinator för RCSO

Anna är ett känt ansikte för oss, redan 2012 var hon med och bildade RCSO. Därefter har hon, som registerhållare, arbetat med det Nationella Kvalitetsregistret Senior Alert. Rollen som registerhållare kommer Anna så småningom att lämna över för att helhjärtat

Sida 1 av 212