Kategori: Nationella Kvalitetsregister

Anmäl dig till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen (2017)

Nu har anmälan till Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2017 öppnat. Du anmäler dig här Tid: 9 november 2017 10.00 – 16.30 Plats: Stockholm City Centre Conference (Folkets Hus) Ort: Stockholm Målgrupp: Du arbetar med register och kan vara registerhållare eller...

Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård SOU 2017:48 (2017)

Hämtat från: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201748/ Syftet med uppdraget har varit att säkerställa att den hälso- och sjukvård som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen konstaterar att...