Kunskapsbaserad och jämlik vård – förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård SOU 2017:48 

Hämtat från: http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2017/06/sou-201748/ Syftet med uppdraget har varit att säkerställa att den hälso- och sjukvård som ges befolkningen är kunskapsbaserad och jämlik och ges på samma villkor till kvinnor och män. Utredningen konstaterar att oönskade skillnader över landet kvarstår och

Sida 1 av 3123