Kategori: Lärande nätverk

Lärande nätverk i Sverige (2017)

Under 2017 arbetar RCSO tillsammans med Qulturum med att bygga en plattform för Kvalitetsregisterbaserade förbättringsnätverk i Sverige. Det handlar om att bygga ”lärande nätverk”. Vetenskapliga studier visar att kliniska resultat förbättras när patienter, vårdpersonal och forskare...