Film om kunskapsstyrning

På SKL’s hemsida kan du läsa mer om kunskapsstyrning samt se en film där Mats Bojestig, Hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län förklarar landsting och regioners system för kunskapsstyrning.