Kategori: Forskning och utveckling

Debattartikel: Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk (2017)

Martin Rejler, överläkare, medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö; VINNVÅRD fellow, Anna Fabisch, utvecklingsledare, Registercentrum Sydost; utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län, Christina Petersson, sjuksköterska, utvecklingsledare, Registercentrum Sydost; biträdande lektor, avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping, Jönköpings universitet, Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region...

Inspirerande och lärorikt vid RCSO:s forskningsworkshop! (2016)

Den 23 november 2016 anordnade vi en workshop kring forsknings- och utvecklingsarbete med utgångspunkt i kvalitetsregister. Närmare trettiofem tillresta deltagare från södra och mellersta Sverige hade tagit sig till småländska Nässjö för att ta...