Kategori: Förbättringskunskap

Slutrapport Optimal habilitering (2016)

Optimal habilitering med hjälp av kvalitetsregistret HabQ har varit ett samverkansprojekt mellan det nationella kvalitetsregistret HabQ och de regionala registerkompetenscentrumen Registercentrum sydost (RCSO)/Qulturum och RC Norr. Syftet med projektet var att åstadkomma optimal habilitering med...

Guide för kvalitetsregister som stöd i förbättringsarbete (2016)

Nu finns en guide tillgänglig, innehållandes råd och tips för kvalitetsregister som vill arbeta med kliniskt förbättringsarbete. Medarbetare från RCSO har varit aktiva i framtagandet av guiden, som de presenterade på kvalitetsregisterkonferensen i Göteborg i mitten av...