Kategori: Förbättringskunskap

Debattartikel: Ersätt kvalitetsregistren med förbättringsnätverk (2017)

Martin Rejler, överläkare, medicinkliniken, Höglandssjukhuset, Eksjö; VINNVÅRD fellow, Anna Fabisch, utvecklingsledare, Registercentrum Sydost; utvecklingsenheten Qulturum, Region Jönköpings län, Christina Petersson, sjuksköterska, utvecklingsledare, Registercentrum Sydost; biträdande lektor, avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan Jönköping, Jönköpings universitet, Göran Henriks, utvecklingsdirektör, Qulturum, Region...

Slutrapport Optimal habilitering (2016)

Optimal habilitering med hjälp av kvalitetsregistret HabQ har varit ett samverkansprojekt mellan det nationella kvalitetsregistret HabQ och de regionala registerkompetenscentrumen Registercentrum sydost (RCSO)/Qulturum och RC Norr. Syftet med projektet var att åstadkomma optimal habilitering med...