Kategori: Anslutna register

EMQ arbetar för att undvika dubbeldokumentation (2017)

Under Nationella Kvalitetsregisterkonferensen den 9 november höll EMQ (Nationellt kvalitetsregister för elevhälsans medicinska insatser), som är ett av våra anslutna register, ett föredrag om pågående arbete för att undvika dubbeldokumentation. – Det primära syftet...