Forskning och utveckling

Vill du forska eller bedriva förbättringsarbeten?barn- och vuxenkvalitetsregister bov

Kvalitetsregister är en värdefull källa till forskning och förbättringsarbeten. Har du redan, eller behöver du idéer om hur du skulle kunna använda kvalitetsregister i forsknings- eller förbättringsarbeten så hör gärna av dig till respektive registerhållare för mer information. Du hittar kontaktuppgifter till registerhållarna här.

Är du nyfiken på utförda forsknings- och förbättringsarbeten?

Syftet med kvalitetsregister är att förbättra och utveckla vården. Nedan kan du läsa några exempel på forsknings- och utvecklingsarbeten som gjorts med hjälp av kvalitetsregister.

Forskning

Artikel om de olika instrument för hälsorelaterad livskvalitet för barn och unga. Författare: Christina Petersson.
Läs artikeln i Health and Quality of Life Outcomes

Artikel om vad barn och ungdomar med långvarig sjukdom tycker om att besvara PROM. Författare: C Petersson, K. HuusK. Åkesson och K. Enskär
Läs artikeln i Wiley Online Library

Utvecklingsarbeten