Författare: Anna Norrenge Söderstig

COVID-19 och RCSO

I samband med COVID-19 är kvalitetsregistrens roll viktigare än någonsin. Data ger oss möjlighet till förebyggande insatser, utvärderingar och kvalitetsförbättringar inom en rad olika sjukdomar. På sikt kan data också rädda liv. De kvalitetsregister...