Författare: Anna Norrenge Söderstig

Ny medarbetare hos oss

Nettan Svartz är ny hos oss på RCSO och hennes fokus kommer att ligga på förbättringskunskap och kunskapsstyrning i lärande nätverk. Vad arbetar du med, förutom RCSO? – Jag är jobbar som utvecklingsledare på...

Vi hälsar Erica välkommen!

Erica Löwhagen är ny hos på RCSO och hon kommer huvudsakligen jobba med administrativa uppgifter. Vad arbetar du med, förutom RCSO? – Till största delen arbetar jag med det nationella kvalitetsregistret Senior alert där...