SWESPINE – Svenska Ryggregistret

Svenska Ryggregistret - SweSpine är ett kvalitetsregister där den ryggkirurgi som bedrivs vid landets ortoped & neurokirurgiska kliniker registreras.

Registret startade 1993 med 8 aktiva kliniker. Idag är ca 45 kliniker anslutna och registrerar aktivt. Det utgör ca 95 % av landets kliniker där ryggkirurgi bedrivs. SweSpine ägs och administreras av Svensk Ryggkirurgisk Förening. Det är en ideell förening som drivs av landets ryggkirurger (ortopeder & neurokirurger) med mål att främja en god ryggkirurgisk vård i Sverige enligt behandlingsprinciper förankrade i "evidence based medicine" (EBM).

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Jönköpings län
Registerhållare: Peter Fritzell
Teknisk plattform: Decerno/Solid Park
Certifieringsnivå: 1