RMMS – Registret för Medfödda Metabola Sjukdomar

Det Nationella Kvalitetsregistret för Medfödda Metabola Sjukdomar (RMMS) gick i drift 11 april 2013. Sedan dess har användarna och de registrerade patienterna ökat över hela Sverige.

RMMS består förutom av ett Nationellt Kvalitetsregister även av ett separat beslutsstöd för vården. RMMS följer i dagsläget upp 25 olika diagnoser, de 22 ämnesomsättningssjukdomarna som ingår i den nationella nyföddhetsscreeningen med det så kallade PKU-provet samt ytterligare tre närliggande diagnoser.

Vården av patienter med medfödda metabola sjukdomar organiseras via fem regionala metabola behandlingscentra (Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Lund). Alla dessa är anslutna till RMMS och har registrerat patienter. RMMS hade vid ingången av 2015 ökat antalet användare till 49 stycken, som tillsammans lagt in 559 patienter. Även täckningsgraden har ökat och låg 2015 på 43 %.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Östergötland
Registerhållare: Rolf Zetterström
Teknisk plattform: Compos, driftad av IT-företaget Carmona AB
Certifieringsnivå: 3

Svenska Barnreumaregistret ingår i samverkansgruppen Barn- och vuxenkvalitetsregister