NEUROPSYK

Kvalitetsregistret NEUROPSYK är ett verktyg för att förbättra vården för individer i alla åldrar som har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), t ex ADHD, autismspektrumtillstånd, psykisk utvecklingsstörning, inlärningssvårigheter och många andra NPF. Registret omfattar hela spektrumet av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

NEUROPSYK startade 2014 och är en gemensam satsning från Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. Patientens väg genom vården följs systematiskt, över tid och oberoende av vårdgivare, region eller profession mot målet att göra bättre uppföljningar och analyser av vården vilket i sin tur möjliggör kliniskt förbättringsarbete och en successiv förändring av vården.

Alla uppgifter förs över automatiskt från journal till register, ingen manuell inmatning sker och varje deltagande enhet har ständig tillgång till sina uppgifter.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Stockholms läns sjukhusområde (SLSO)
Registerhållare: Sven Bölte
Biträdande registerhållare och koordinator: Frida Bartonek
Teknisk plattform: Compos, driftad av IT-företaget Carmona AB

NEUROPSYK ingår i samverkansgruppen Barn- och vuxenkvalitetsregister

Neuropsyk kvalitetsregister

Läs mer

NEUROPSYK.nu