HabQ – Nationellt kvalitetsregister för habilitering

HabQ startades 2005 och är ett samarbete mellan föreningen Sveriges habiliteringschefer och flertalet regioner/landsting samt Medicinska fakulteten - Avdelningen för fysioterapi i Linköping.

HabQ strävar efter att utveckla och säkra habiliteringens kvalitet så att resultatet och upplevelsen av habiliteringen blir bättre för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar och deras anhöriga.

I HabQ ingår två delar, en hälso- och kvalitetsuppföljning samt en åtgärdsuppföljning, där hälso- och kvalitetsuppföljningen omfattar barn och ungdomar med autism och cerebral pares. Kvalitetsuppföljning som erbjuds påvisar den utveckling barnet har över tid, och kan sedan användas i kommunikationen med familjen. Åtgärdsuppföljningen innebär systematisk granskning av vetenskapliga studier gällande metoder och arbetssätt inom habiliteringen, vilket har lett till rekommendationer om åtgärder inom vissa områden.

Genom deltagande i registret bidrar habiliteringarna dels till att säkerställa att individer med funktionshinder erbjuds kvalificerad habiliteringsuppföljning, dels att det bidrar till underlag för framtida gemensamma större analyser och forskningsprojekt. Deltagandet bidrar även till att en systematisk dokumentation görs av habiliteringens åtgärder och resultat vilket ligger till grund för förbättring av verksamhet och metoder. Likaså innebär deltagandet att brukare och professionella får tillgång till information och kunskap om den egna habiliteringsverksamheten i förhållande till andra verksamheter

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Östergötland
Registerhållare: Gunilla Rydberg
Teknisk plattform: Compos, driftad av IT-företaget Carmona AB
Certifieringsnivå: 3

HabQ ingår i samverkansgruppen Barn- och vuxenkvalitetsregister