BHVQ – Svenska barnhälsovårdsregistret

Svenska Barnhälsovårdsregistrets (BHVQ) startades 2012 av eldsjälar inom barnhälsovården i Sverige.

De som arbetar i barnhälsovården i Sverige driver registret tillsammans. Registrets uppgift är att skapa underlag för utveckling av bättre och mer jämlik barnhälsovård, oberoende av var man bor i Sverige. Registret är därmed en grund för kontinuerlig kvalitetsförbättring inom barnhälsovården. Uppgifterna som samlas in används också för verksamhetsuppföljning och forskning. BHVQ anslöt sig till Registercentrum sydost 2013 och samarbetet inleddes med generellt stöd vad gäller utvecklingen av registret.

- Vi samlar personuppgifter under hela BVC-perioden, mellan födelsen och 5 års ålder, och analyserar och sammanställer dessa data utan att någon enskild individ kan identifieras. Exempel på data som vi samlar in är uppgifter om amning och tobaksrökning, vilka samtidigt är uppgifter som efterfrågas av statliga myndigheter. Vi registrerar även uppgifter om deltagande i föräldragrupp, hembesök och längd och vikt. Med 100 000 nyfödda per år blir det en fantastisk källa till kunskap och utveckling! säger Thomas Wallby, Barnhälsovården Uppsala och registerhållare för BHVQ.

Centralt personuppgiftsansvarig myndighet: Region Östergötland
Registerhållare: Thomas Wallby
Teknisk plattform: Compos, driftad av IT-företaget Carmona AB
Certiferingsnivå: K

BHVQ ingår i samverkansgruppen Barn- och vuxenkvalitetsregister