Anna är ett känt ansikte för oss, redan 2012 var hon med och bildade RCSO. Därefter har hon, som registerhållare, arbetat med det Nationella Kvalitetsregistret Senior Alert. Rollen som registerhållare kommer Anna så småningom att lämna över för att helhjärtat kunna satsa på sin nya roll inom RCSO.

– Jag ser fram emot 2018. Det blir ett stort omställningsår för kvalitetsregistren då de ska möta kunskapsstyrning och vara verksamheternas nära stöd för förbättringar. Vi har också en utmaning i EU’s dataskyddsförordning som träder i kraft i maj 2018. Många saker ska komma på plats och det kommer kräva mycket samarbete, både lokalt, regionalt och nationellt.

Anna har under ett par månaders tid arbetat parallellt tillsammans med nuvarande verksamhetschef Anders Tennlind som hon efterträder den 1 januari, i rollen som koordinator.

Vi på RCSO önskar Anders stort lycka till i framtiden!

 

Anna Trinks ny koordinator för RCSO